Wie ben ik?

Hilde van den Brink

In 2003 heb ik een intuïtieve keuze gemaakt voor ‘voeten’, zoekend naar een nieuwe richting om mijzelf in te verdiepen. Sindsdien sta ik als pedicure in Ede met veel plezier en passie klaar voor elke cliënt. Naast specialisaties in de voetverzorging heb ik in de loop der jaren de verbreding opgezocht in voetreflex en Ismakogie.
Door de voetreflex heb ik een holistisch mensbeeld ontwikkeld, wat ik heel waardevol vind.
Persoonlijk zie ik de Ismakogie als een leefstijl die lichaamshouding, vitaliteit en lichaamsbewustzijn ten goede komt.

Naar mijn idee komen bij de drie aangeboden diensten het verzorgende en preventieve aspect heel mooi bij elkaar. Deze unieke combinatie stelt mij in staat om u nog beter van dienst te zijn.

Hilde van den Brink

Lidmaatschap

  • Provoet, branchevereniging Pedicures, lidnr. 10400

  • Nederlandse Anne Seidel Ismakogie Vereniging
  • Kamer van Koophandel nr. 09137493

Privacy beleid

In mijn praktijk ga ik zorgvuldig om met uw, aan mij verstrekte, persoonsgegevens; volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).

Dit houdt in dat ik:

  • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.
  • alleen die gegevens vastleg die voor een verantwoorde behandeling nodig zijn. Zoals naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoon, e-mailadres en relevante medische gegevens.
  • alleen noodzakelijke gegevens deel die nodig zijn voor verwijzing naar of overleg met derden. Zoals behandelend arts, (wijk)verpleegkundige, podotherapeut, collega.
  • uw gegevens vernietig wanneer u geen cliënt of cursist meer van mij bent.

Met een ondertekend toestemmingsformulier geeft u mij toestemming voor het verwerken van bovengenoemde persoonsgegevens.

Heeft u vragen, of wilt u meer informatie?

Neem gerust contact met mij op.

Contact